Styring og organisering (governance) af velfærdssamfund

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til i et komparativt perspektiv at kunne identificere, analysere og reflektere over velfærdsstatens forandring og nye former for ”governance”.

 

Videregående behandling af udvalgte problemstillinger omkring velfærdsstatens forandring og nye former for ”governance”. Modulet bygger videre på modul 1 i relation til, hvordan skiftende ansvarligheder for og levering af velfærdsydelser og service spiller dynamisk sammen med nye former for eller konstellationer af styrings- og organiseringsformer, herunder politiske og demokratiske implikationer. Modulet kan omfatte en dybdegående gennemgang af både tidligere præsenterede teorier og nye teorier. Modulet kan også orientere sig mod en empirisk fordybelse i udvalgte emneområder.

Læringsmål

Viden

  • viden om kernebegreber om og forståelser af styring og organisering (governance)
  • viden om samspillet mellem ansvarlighed og styrings- og organiseringsformer
  • viden om politiske og demokratiske implikationer af styrings- og organiseringsformer

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne analysere, sammenligne og adskille nye og konkrete former for styring og organisering
  • færdigheder i kritisk at kunne vurdere og vælge teoretiske og metodiske perspektiver med henblik på disses forklaringskraft

Kompetencer

  • kompetence til at gennemføre kvalificerede analyser af konkrete styrings- og organiseringsformer og disses politiske og demokratiske implikationer

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet udbydes også som valgfag for studerende på andre kandidatuddannelser.

Prøver

Prøvens navnStyring og organisering (governance) af velfærdssamfund.
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGovernance in Welfare Societies
ModulkodeKASAM201311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet