Velfærdssamfund i forandring

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til i et komparativt perspektiv at kunne identificere, analysere og reflektere over forandringer i et velfærdssamfund.

Modulet indeholder videregående behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende velfærdssamfundets fremvækst og rolle, nye udviklings- og reformbestræbelser set i lyset af velfærdsstatens udfordringer samt fremkomsten af nye velfærdsstatslige idealer, mål, virkemidler og effekter.

Læringsmål

Viden

  • viden om kernebegreber om og forståelser af velfærdssamfunds fremvækst og rolle
  • viden om velfærdsstatslige udviklings- og reformbestræbelser
  • viden om forandringer i velfærdsstatslige idealer, mål, virkemidler og effekter

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne reflektere over og analysere velfærdssamfunds forandring i et komparativt perspektiv
  • færdigheder i kritisk at vurdere og vælge teoretiske og metodiske perspektiver med henblik på disses forklaringskraft

Kompetencer

  • kompetence til at forstå samspillet mellem samfundsmæssige udviklingstendenser og udvikling af velfærdsstater
  • kompetence til at gennemføre kvalificerede analyser af samspillet på udvalgte områder og disses konsekvenser for politik og demokrati

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet udbydes også som valgfag for studerende på andre kandidatuddannelser.

Prøver

Prøvens navnVelfærdssamfund i forandring
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWelfare Societies in Transition
ModulkodeKASAM201310
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet