Kandidatspeciale

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal have bestået alle forudgående moduler med mindst 02.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Afhandlingen skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • revisorhvervet og dets funktioner, således at det teoretiske grundlag for løsningen af revisors arbejdsopgaver beherskes, samt til rådgivning om juridiske og/eller økonomiske spørgsmål af betydning for virksomheder og myndigheder.

Færdigheder

Det er målet, at den studererende efter modulet har færdigheder i:

  • at identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til revisorhvervet og/eller andre økonomisk-juridiske rådgivningshverv på højt niveau. 

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at demonstrere helhedsopfattelse såvel som specialviden, således at han/hun ved løsning af problemer kan udnytte sit dybtgående kendskab til fagområdet og vise, at han/hun selvstændigt kan tilegne sig, producere og anvende ny viden og alene samt i samarbejde med andre kan behandle og løse tværgående problemstillinger.
  • at understøtte at uforudsigelige kontekstuelle hændelser inkluderes, analyseres og perspektivere forståelsen af centrale problemstillinger inden for økonomisk-juridiske problemstillinger inden for de afsatte rammer og ressourcer.
  • at reflektere over sammenhænge mellem valgte læringsstile.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAREV20203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Revision
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet