Anvendt kulturpsykologi: Sorgens kultur

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kandidatstuderende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sorg er en almen menneskelig erfaring, som i reglen følger efter tabet af en nærtstående person. Sorg er på den ene side et universelt menneskeligt vilkår og måske endda med til at definere os som mennesker, men er samtidig et fænomen, der i sin udtryksform varierer stærkt i forskellige historiske epoker og kulturelle sammenhænge. Inden for den samme kultur er der desuden stor variation i, hvordan mennesker oplever og udtrykker sorg. Sorg er således et væsentligt menneskeligt fænomen, som fortjener at blive studeret i egen ret, men samtidig er det relevant at analysere vores opfattelser af og måder at håndtere sorg på med henblik på at forstå den nuværende udvikling af en kultur, der bliver stadig mindre tilbøjelig til at rumme og tolerere lidelse som en del af tilværelsen.

Valgfaget vil introducere forskellige perspektiver på individuelle sorgerfaringer og de kulturelle rammer og forestillinger om lykke og lidelse, som sorg udspiller sig indenfor i vores tid. Et fokus på sorgen vil blive brugt som en nøgle til at åbne op for en bredere analyse af de menneskelige vilkår i vores kultur. WHO tilføjede i 2018 ”forlænget sorglidelse” til listen over diagnoser. Det rejser en række spørgsmål, der vil blive belyst fra forskellige perspektiver i undervisningen: Hvordan kan den aktuelle kulturelle opfattelse af sorg begribes? Hvad betyder indfasningen af en ny diagnose? Hvordan vil opfattelsen af sorg udvikle sig i de følgende år? Undervisningen vil tage udgangspunkt i tre grundlæggende dimensioner: (1) Sorgens personlige og eksistentielle dimensioner (herunder sorgens fænomenologi, sorg i et livsløbsperspektiv, mv.), (2), sorgens kulturelle dimensioner (herunder kulturelle og historiske udviklingslinjer i sorgforståelser, idealer og praksisser), samt (3), sorgens naturdimensioner (herunder spørgsmål om universelle vs. kulturspecifikke træk ved sorgen mv.)

Valgfaget vil give de studerende en teoretisk og empirisk viden, som giver dem mulighed for at forstå og analysere problematikker og konsekvenser af samtidens vilkår for sørgende både på et samfundsmæssigt og individuelt niveau. Undervisningen vil bestå af en løbende vekselvirkning mellem:

1) Grundlæggende introduktioner til sorgens personlige, eksistentielle, kulturelle, almenmenneskelige og naturmæssige dimensioner med udgangspunkt i fænomenologiske, eksistenspsykologiske, kulturpsykologiske og sociologiske perspektiver.

2) Empiriske eksempler hentet fra undervisernes forskning, der belyser sorg fra et individuelt såvel som et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv, med særligt fokus på aktuelle ændringer i samfundsmæssige og professionelle forståelser af og tilgange til sorg (herunder introduktion af en selvstændig diagnose for forlænget sorgforstyrrelse i ICD-11).

3) Løbende inddragelse af de studerende i form af fælles refleksioner, gruppearbejde mv., med henblik på at fremme forståelsen af samspillet mellem sorgens psykologiske og kulturelle processer.

Læringsmål

Viden

Viden:
 

Den studerende skal gennem modulet

  • Opnå teoretisk og empirisk viden, som giver dem mulighed for at forstå og analysere problematikker og konsekvenser af samtidens vilkår for sørgende både på et samfundsmæssigt og individuelt niveau.
  • Opnå forståelse af og overblik over de perspektiver på sorg, der gennemgås i modulet.

Færdigheder

Færdigheder:

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at kunne analysere sammenhænge mellem kulturelle, eksistentielle og individuelle aspekter af sorgen ud fra de forskellige teoretiske perspektiver, der præsenteres i modulet.

Kompetencer

Kompetencer:

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne analysere, diskutere og vurdere de forskellige tilganges perspektiver på sorgens forskellige dimensioner (1) personlige og eksistentielle dimensioner, 2), kulturelle og historiske dimensioner, samt 3) naturdimensioner.)

Undervisningsform

10 dobbelte forelæsningsgange med teoretisk og praktisk undervisning og plenumdiskussion. Fem dage, i alt 20 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSorgens kultur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Valgfaget bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: 5-7 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Re-eksamen:
Prøven har form af en individuel, skriftlig hjemmeopgave. Problemstilling skal være godkendt af underviser.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied cultural psychology: The culture of grief
ModulkodeKAPSY201535
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet