Fælles fodslag: Synergier og forskelle mellem psykologiske discipliner

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Gennemført bachelor i psykologi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget vil skabe en fælles dialog mellem studerende og mellem forskere om psykologi som et fag og en videnskab. Der er/har været tendens til at splitte både undervisning og psykologien som sådan i discipliner og forskellige forskningstraditioner. Dette fører i nogle tilfælde til, at studerende og færdige psykologer afskærer sig fra viden og kunnen, der opstår når man kobler de forskellige discipliner og forskningstraditioner. Derfor arbejder valgfaget med at skabe en konstruktiv og produktiv dialog mellem disse.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om

  • hvordan psykologiske fænomener tilgås forskelligt fra forskellige discipliner og dermed belyses det samme fænomen forskelligt
  • hvordan forskellige forskningstraditioner har forskellige styrker og svagheder og dermed kan bidrage med forskellige former for viden omkring psykologiske fænomener

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå Færdigheder i

  • at indkredse forskellige discipliners bidrag til forståelse af et psykologisk fænomen
  • at trække på forskellige discipliner for at nå en dybere forståelse af et psykologisk fænomen
  • at medtænke forskellige forskningstraditioners styrker og svagheder i fremskaffelsen af viden om psykologiske fænomener

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå Kompetence til

  • at kombinere den opnåede viden og de opnåede færdigheder i konkret undersøgelse af et psykologisk fænomen både som praktiker og i projekter

Undervisningsform

Psykologien er traditionelt opdelt i en række discipliner som udviklingspsykologi, socialpsykologi, kognitionspsykologi osv., og forskere har ofte, og af gode grunde, en tendens til at holde sig inden for én måde at studere deres fænomener på. På dette valgfag vil vi skabe dialog mellem forskere fra forskellige discipliner og med forskellige forskningsmetoder for at få en klarere forståelse af:

  • hvordan kan samme fænomen eller case analyseres og forstås fra forskellige discipliner?
  • hvordan kan disse forståelser kobles, og hvad betyder det for psykologer i praksis?
  • hvilke styrker og svagheder ligger der i forskellige forskningstilgange og metoder?
  • hvordan håndtere de forskellige tilgange fænomener eller cases, og hvad bidrager de med både til forskning og til psykologers arbejde?

Valgfaget vil bestå af 4 undervisningsgange, hvor en forsker vil forelæse om en case/et fænomen set ud fra én disciplin. I forelæsningen gøres rede for disciplinens analyse og begrebsliggørelse samt for implicitte grundantagelser. Dernæst forelæser eller kommenterer en forsker med speciale i en anden disciplin om samme case/fænomen efterfulgt af gruppearbejde om forelæsningerne og nogle arbejdsspørgsmål, og der afsluttes med en fælles debat.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Konfrontationstimer: 18 timer

Forberedelse og læsning af pensum: resten

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFælles fodslag: Synergier og forskelle mellem psykologiske discipliner
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Valgfaget bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: 5-7 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Re-eksamen:
Prøven har form af en individuel, skriftlig hjemmeopgave. Problemstilling skal være godkendt af underviser.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommon ground: Synergies and differences between psychological disciplines
ModulkodeKAPSY201533
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet