Børnepsykoterapi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Børneterapiens udvikling og aktuelle status
 • Visitation til (individuel) børneterapi
 • Tilrettelæggelse af og opstilling af rammer om (individuel) psykoterapi af børn og unge
 • Teori om (individuel) børnepsykoterapi
 • Metoder i (individuel) børnepsykoterapi 
 • Interkulturelle problemstillinger i børnepsykologisk behandling;
 • Samarbejde med forældre
 • Samarbejde med andre nøglepersoner omkring barnet
 • Individuel psykoterapi med ung
 • Forskning i børnepsykoterapi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • undersøgelse, visitation og tilrettelæggelse af rammer om (individuel) børnepsykoterapi
 • og forståelse af teori og metoder vedrørende (individuel) psykoterapi med børn og unge
 • metoder vedrørende samarbejde med forældre og andre nøglepersoner omkring barnet
 • og forståelse af interkulturelle problemstillinger i børnepsykologisk behandling
 • forskning i børnepsykoterapi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at vurdere og anvende videnskabelige teorier og metoder indenfor børnepsykoterapi
 • at formidle forskningsbaseret viden indenfor børnepsykoterapi

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at styre psykologfagligt arbejde med inddragelse af børnepsykoterapi
 • at kunne deltage i tværfagligt samarbejde omkring og med inddragelse af børnepsykoterapi
 • at kunne planlægge og iværksætte sin egen videre faglige udvikling indenfor børnepsykoterapi

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBørnepsykoterapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChild and Adolescent Psychotherapy
ModulkodeKAPSY201532
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet