Tværdisciplinært tema

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter et psykologisk tema, der tages op og behandles problemorienteret på tværs af de traditionelle opdelinger af psykologien i discipliner. Det indeholder:

  • Teori om det annoncerede tema belyst ud fra mindst tre forskellige psykologiske discipliner
  • Teori til belysning af erkendelsesteoretiske aspekter af temaet
  • En historisk belysning af temaet i psykologien
  • Belysning af forskellige tilgange til empirisk undersøgelse af temaet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • Og forståelse af og overblik over kursets tema og forskellige aspekter af det

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at kunne analysere temaet ud fra de forskellige psykologiske discipliners tilgange

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne analysere, diskutere og vurdere de forskellige tilganges konstituering af temaet i forhold til hinanden

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTværdisciplinært tema
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCross Disciplinary Theme
ModulkodeKAPSY201531
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet