Socialkognitiv tilgang til programevaluering

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Evaluering og kvalitetsudvikling er indbyggede dimensioner af klinisk arbejde såvel som i mange organisatoriske sammenhænge, fx evaluering af indsatsen ifm. rehabilitering efter erhvervet hjerneskade. For at imødekomme behovet for at kunne yde en evidensbaseret indsats udvikles nye evalueringsmetoder. Fokus er på de psykologiske bidrag til evidens og evalueringstiltagene.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af et program
 • og forståelse af centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af institutioner og organisationer
 • lærings- og forandringsorienteret evaluering
 • rationalet bag psykoedukation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at analysere, udvælge og anvende metoder til evaluering og kvalitetsudvikling
 • at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater
 • at udvikle, konstruere og bidrage til at implementere relevant programevaluering
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne indgå i samarbejde med andre professionsudøvere samt øvrige parter i forbindelse med evaluering og kvalitetsudvikling
 • selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre evaluerings- og kvalitetsarbejde i organisationer, herunder at kunne vurdere og inddrage etiske spørgsmål i arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling
 • selv at kunne stå for egen videre faglig udvikling på feltet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialkognitiv tilgang til programevaluering
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychological Approach to Realistic Evaluation
ModulkodeKAPSY201529
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet