Nonspecifikke faktorer i Psykoterapi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Teoridannelse om nonspecifikke kurative faktorer i psykoterapi, hvor disse faktorer forstås i en psykoanalytisk ramme
 • Psykoanalytiske teorier om (psykoterapeutisk) forandring og behandling med primær fokus på relationelle processer
 • Teorier om centrale problemstillinger inden for det non-specifikke område, der vedrører mødet med klienten og terapeutens brug af sig selv.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Non-specifikke kurative faktorer i psykoterapi i en psykoanalytisk ramme
 • Og forståelse af psykoanalytiske teorier om (psykoterapeutisk) forandring og behandling med primært fokus på relationelle processer og terapeutens brug af sig selv
 • Teorier om centrale problemstillinger i mødet med klienten inden for det non-specifikke område

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • og evne til at kunne analysere og redegøre for non-specifikke kurative faktorer i psykoterapi i et psykoanalytisk perspektiv
 • og evne til at kunne redegøre for og anvende centrale begreber, teorier og metoder om forandring og behandling med primært fokus på relationeller processer
 • at reflektere over disse fænomeners almene betydning i psykoterapi

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at reflektere over terapeutens rolle og funktion samt krav til terapeutens personlige egenskaber i det psykoterapeutiske møde.
 • at forholde sig etisk korrekt til psykologfagligt psykoterapeutisk arbejde med inddragelse af viden om non-specifikke faktorer og forandringsprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNonspecifikke faktorer i Psykoterapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.


Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNonspecific Factors in Psychotherapy
ModulkodeKAPSY201528
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet