Musikterapi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Introduktion til musikterapi som evidensbaseret behandlingsform. Gennemgang af de sammenhænge og klientgrupper, musikterapi typisk anvendes indenfor
 • Introduktion til anvendelse af nonverbale og musikalske udtryksformer i psykoterapeutisk arbejde
 • Gennemgang af klinisk praksis, teori og forskning inden for udvalgte klientgrupper. Herunder sammenhæng mellem diagnose, behandlingsmetode og klientgruppens behov, samt kognitive og emotionelle processer i det musikterapeutiske arbejde
 • Introduktion til musikterapi indenfor normalområdet, inklusive elementære selverfaringselementer, som fx med dels krop- og stemmeøvelser, dels receptive metoder
 • Anvendelse af musik i andet behandlingsøjemed - herunder introduktion til musikmedicin versus musikterapi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • de særlige karakteristika ved musikterapeutisk behandling
 • og forståelser af aktive og receptive metoder i musikterapi, herunder de musikalske og terapeutiske færdigheder, de forskellige metoder forudsætter
 • brug og misbrug af musik i behandlingsøjemed
 • og forståelse af indikationer og kontraindikationer for musikterapeutisk behandling
 • og forståelse af forskning i musikterapi i forhold til udvalgte klientgrupper

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at opfatte og vægtlægge nonverbale kommunikative udtryk på et elementært niveau
 • at anvende elementære, enkle musikterapeutiske selverfaringsmetoder
 • at tage hensyn til musikalsk referenceramme i forbindelse med anvendelse af elementære receptive metoder

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at vurdere evt. relevans af musikterapi i forhold til specifikke klientgrupper
 • at indgå i tværfagligt samarbejde med musikterapeut omkring terapeutiske forløb med kommunikationssvage klientgrupper
 • at anvende elementære, enkle musikterapeutiske selverfaringsmetoder i forbindelse med psykologisk praksis inden for normalområdet
 • at tage hensyn til musikalsk referenceramme i forbindelse med anvendelse af elementære receptive metoder i psykologisk praksis inden for normalområdet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikterapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den
kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Therapy
ModulkodeKAPSY201527
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet