Humorens psykologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter en indføring i den videnskabelige forskning i humor som social og kommunikativ kompetence. Med udgangspunkt i humor som ”attitude towards life” behandles humor som inter- og intrapsykisk kompetence.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af centrale teoridannelser indenfor humorens psykologi
 • og forståelse af humorforskningens kompleksitet
 • og forståelse af humorforskningens videnskabsteoretiske forankring

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at kunne forholde sig kritisk til humorforskningens empiriske grundlag
 • implementering af humor i en pædagogisk psykologisk kontekst

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne forholde sig på et evidensbaseret grundlag til centrale multidisciplinære faktorer inden for forskningsfeltet såsom:
  • Humor som forsvarsmekanisme
  • Humor som konfliktløsningsredskab
  • Humor som redskab til håndtering af stress, angst, aggression, seksualitet, humørskifte
  • Humorens kurative funktion
  • Gelotofobi

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHumorens psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Psychotherapeutic Assessment
ModulkodeKAPSY201526
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet