Videregående psykoterapeutisk assessment

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Teoretisk undersøgelse af begrebet “psykoterapeutisk egnethed”
 • Det kliniske interview med henblik på vurdering af opstart af psykoterapi
 • Centrale begreber, modeller og fokusområder for psykodiagnostik
 • Centrale teorier og metoder i psykoterapeutisk assessment
 • Opstilling af case-formulering vedr. beskrivelse af psykoterapeutisk egnethed og centrale problemstillinger

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af begrebet ”psykoterapeutisk egnethed”
 • kliniske interviews
 • centrale begreber, modeller og fokusområder for psykodiagnostik
 • centrale teorier og metoder i psykoterapeutisk assessment
 • og forståelse af case-formuleringer og deres rationale, herunder beskrivelse af psykoterapeutisk egnethed og centrale problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at anvende relevante psykoterapeutiske assessment-metoder og -teorier til vurdering af psykoterapeutisk egnethed
 • at kunne redegøre for rationalet bag disse tilgange
 • med henblik på opstart af psykoterapeutisk behandling at sammenholde kliniske interviews og centrale begreber, modeller og fokusområder for psykodiagnostik
 • at anvende teorier om opstilling af case-formuleringer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at igangsætte psykoterapeutisk assessment i praksis
 • at kunne deltage i tværfagligt samarbejde med inddragelse af assessment
 • at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling indenfor assessment-området

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående psykoterapeutisk assessment
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Sidetal: Højst 5 sider.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Psychotherapeutic Assessment
ModulkodeKAPSY201525
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet