Videregående biologisk psykologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Videregående teoridannelse, empiri og metodologi inden for en given afgrænset del af den biologiske psykologi
 • Den nyeste viden inden for hjerneforskning : metoder, organisation og funktioner
 • Aspekter af funktionel neuroanatomi og neurofysiologi i forbindelse med adfærd
 • Det biologiske grundlag for højere hjernefunktioner såsom: opmærksomhed, sprog, hukommelse, følelser, perception og bevidsthed.
 • Forsknings-og casestudier om neurologiske og neuropsykologiske sygdomme
 • Plasticitet, genopretning og rehabilitering af den voksne hjerne
 • Forsknings-og kliniske metoder til at undersøge hjernens behandling (f.eks fMRI, PET, EEG, TMS)

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af veletablerede teorier, resultater og metoder på en række specialiserede områder i biologisk psykologi.
 • sammenhængen mellem hjernens strukturer og funktioner og adfærd, og kunne diskutere dette på et højt videnskabeligt niveau.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at integrere information fra en lang række kilder i den biologiske psykologi område
 • at tænke kritisk om problemer og nye aspekter i den biologiske psykologi område
 • at formidle forskningsbaseret viden om den biologiske psykologi område
 • at demonstrere viden om den nuværende forskning, som er relevant for teorier inden for det biologiske psykologi feltet.
 • at demonstrere viden om den anvendte metode til at vurdere hjernens bearbejdning og evnen til kritisk evaluering af disse metoder

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at være i stand til at arbejde i et tværfagligt miljø
 • at arbejde struktureret og metodisk i et udvalgt forskningsområde
 • at arbejde, hvor kompetencerne i biologisk psykologi er påkrævet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående biologisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er indiviuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.


Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Biological Psychology
ModulkodeKAPSY201524
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet