Videregående anvendt pædagogisk psykologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

  • Centrale teorier om anvendt pædagogisk psykologi
  • Centrale psykologiske teorier med fokus på pædagogisk psykologisk praksis
  • Centrale teoretiske problemstillinger i relation til pædagogisk psykologisk intervention, testning og vurdering.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • Og forståelse af anvendt pædagogisk psykologi
  • Og forståelse af psykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • og bredt kendskab til udrednings- og interventionsmetoder og anvendelse af disse i pæ- dagogisk psykologisk praksis
  • at reflektere over og analysere pædagogisk-psykologiske problemstillinger fra forskellige perspektiver

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at forbinde anvendt psykologiske problemstillinger med almenpsykologiske teorier
  • at vurdere relevansen af forskellige pædagogisk-psykologiske interventions- og undersøgelsesformer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående anvendt pædagogisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Applied Educational Psychology
ModulkodeKAPSY201523
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet