Videregående anvendt klinisk psykologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter en indføring i en given specifik klinisk psykologisk problemstilling, herunder:

 • Ætiologi og patogenese
 • Symptomatologi
 • Bedømmelse og udredning (psykologisk og/eller psykiatrisk)
 • Klassifikation og diagnostik
 • Behandling
 • Forebyggelse
 • Forskning

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af ætiologiske og patogenetiske forhold af relevans for problemstillingen
 • symptomatologiske forhold af relevans for problemstillingen
 • klassifikation, diagnostik og udredning af relevans for problemstillingen
 • og forståelse af væsentlige forskningsmæssige tiltag af relevans for problemstillingen samt kendskab til eventuelle særlige problemer, som knytter sig hertil.
 • Og forståelse af Behandling og forebyggelse af de givne klinisk psykologiske problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • bedømmelse og udredning af de(n) specifikke problemstilling(er)
 • at vurdere relevante teorier og metoder indenfor behandling og forebyggelse af de(n) specifikke problemstilling(er)

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at styre psykologfagligt arbejde inden for de(n) specifikke problemstilling(er)
 • selvstændigt at igangsætte relevant udredning, behandling og/eller forebyggelse af de(n) specifikke problemstilling(er)
 • at tage ansvar for egen faglig udvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående anvendt klinisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Sidetal: Højst 5 sider
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Applied Clinical Psychology
ModulkodeKAPSY201522
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet