Eksistentielle dimensioner i psykologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • En undersøgelse af eksistentielle teorier fra et psykologisk udgangspunkt
 • En diskussion af værker af Sartre, Camus, Kierkegaard, Nietzsche og Kafka
 • Et fokus på følgende temaer:
 • Forestillinger om livets mening
 • Frihedens og ansvarlighedens natur
 • Irrationalitet i menneskelig tænkning, handling og udtryk
 • Troens krise i det moderne
 • De eksistentielle ideers gennemslagskraft i moderne kunst, litteratur og samfund
 • En historisk kontekstualisering af eksistentiel tænkning

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af vigtige eksistentielle teorier
 • Og forståelse af hvordan de frugtbart kan anvendes i psykologi
 • Og forståelse af hvad er på spil i spørgsmålet "hvad er livets mening?"

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at evaluere og bruge eksistentielle teorier til at forstå menneskelig tækning og adfærd
 • evnen til at identificere eksistentielle temaer i forskelligartet materiale

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at analysere materiale fra forskellige eksistentielle teoriers perspektiv
 • at debattere emner så som livets mening, frihedens og ansvarlighedens natur, irrationalitet i menneskelig tænkning, handling og udtryk, troens krise i det moderne

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksistentielle dimensioner i psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExistential Dimensions of Psychology
ModulkodeKAPSY201521
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet