Socialpsykologisk tilgang til tænkning og beslutning

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Definition af den supervisoriske funktion
 • Afgrænsning af supervision i forhold til tilgrænsende områder (f.eks. psykoterapi, konsultation, undervisning, vejledning, etc.)
 • Supervisionens mål og metoder
 • Det supervisoriske forhold
 • Supervisionsprocesser
 • Parallelprocesser i psykoterapi og supervision
 • Supervisandens perspektiv
 • Supervisors kontrolfunktion
 • Supervisions indlejring i organisation og samfund
 • etablering af en supervisionskontrakt
 • Supervisionsetik.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af supervisionsprofessionens genstandsområde, processer, formål og afgrænsning

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • og evne til at reflektere over forskellige supervisionsmetoder og deres muligheder og begrænsninger
 • og evne til at reflektere over elementer i supervisionskontrakt, supervisionsprocesser og forholdet mellem supervisand og supervisor
 • og evne til at kunne reflektere over supervisionsetik, supervisionens indlejring i organisationer og kritiske forhold i det supervisoriske forhold.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne deltage i hhv. psykologfagligt og tværfagligt samarbejde omkring og med inddragelse af supervision
 • selv at kunne stå for egen videre faglige udvikling på feltet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialpsykologisk tilgang til tænkning og beslutning
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den
kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Psychological Approach to Thinking and Decision Making
ModulkodeKAPSY201519
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet