Psykoterapeutisk eller anden klinisk psykologisk behandling af voksne

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter indføring i én eller flere specifikke psykoterapeutiske eller andre klinisk psykologiske behandlingsformer, herunder kendskab til:

 • Behandlingsformernes særlige karakteristika
 • Behandlingsformernes tilgang til forundersøgelse/assessment og forberedelse af intervention
 • Indikationer og kontraindikationer for den/de specifikke behandlingsformer – herunder drøftelse af målgruppe
 • Indføring i centrale begreber om interventioner, proces og forandringsskabende metoder og deres teoretiske rationale
 • Metodens/-ernes fortrin og begrænsninger
 • Metodens/-ernes målsætninger.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af særlige karakteristika ved de udvalgte behandlingsformer
 • Og forståelse af indikationer og kontraindikationer for de udvalgte behandlingsformer
 • undersøgelse/assessment og forberedelse af intervention
 • og forståelse af centrale begreber om interventioner, proces og forandringsskabende metoder og deres teoretiske rationale
 • og forståelse af metodernes målsætninger, fortrin og begrænsninger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at vurdere og anvende videnskabelige teorier om behandlingsmetoder og deres tilgang til assessment, målsætning, målgruppe og intervention
 • at formidle relevant forskningsbaseret viden om psykoterapeutisk eller anden klinisk psykologisk behandling af voksne

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at tage ansvar for psykologfagligt arbejde inden for psykoterapi
 • at kunne deltage i tværfagligt samarbejde omkring/med inddragelse af psykoterapi
 • selv at kunne stå for egen videre faglige udvikling inden for psykoterapi og anden klinisk psykologisk behandling
 • at reflektere over psykoterapi samt gøre sig etiske overvejelser i forhold til den psykoterapeutiske praksis

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykoterapeutisk eller anden klinisk psykologisk behandling af voksne
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychotherapeutical Treatment of Adults
ModulkodeKAPSY201518
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet