Psykologiske interventionsformer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • En oversigt over de forskellige mest udbredte psykologiske interventionsformer
 • Det teoretiske rationale for og historien bag forskellige interventionsformer
 • Teori om sammenhængen mellem opgaver, interventionsformer og kontekst for indsatsen
 • Overvejelser om evaluering af interventionsformer med forskelligt rationale.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af teori og metoder vedrørende forskellige psykologiske interventionsformer
 • og forståelse af teoretiske rammer i forhold til psykologiske interventionsformer
 • og forståelse af forskning i psykologisk intervention

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at vurdere de psykologiske interventionsformers hensigtsmæssighed og brug – herunder præmisserne for relevant evaluering af dem
 • at anvende en eller flere psykologiske interventionsformer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at vurdere de psykologiske interventionsformer i forhold til almenpsykologien
 • at reflektere over interventionsformers videnskabsteoretiske fundering
 • at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige interventionsformer
 • at reflektere over interventionsprocesser – og evt. egen andel – samt gøre sig etiske overvejelser i forhold til den psykologiske interventionsform

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologiske interventionsformer
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelForms of Psychological Intervention
ModulkodeKAPSY201517
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet