Psykologrollen i behandling af børn og unge

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Gennemgang af forskellige behandlingsformer der benyttes i arbejdet med børn
 • Redegørelse for rationaler for disse behandlingsformer, herunder almenpsykologisk kobling og erkendelsesteoretiske standpunkter
 • Teori om sammenhæng mellem problemstillingen, behandlingsformerne og konteksten for indsatsen
 • Teori om tværfagligt arbejde og psykologens rolle i behandlingsforløb med børn
 • Overvejelser om evaluering af de forskellige behandlingsformer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af den tværfaglige sammenhæng behandlingsarbejde indgår i
 • Og forståelse af forskellige behandlingstilgange i arbejdet med børn og unge som fx pæ- dagogisk behandling, medicinsk behandling, fysisk træning
 • Og forståelse af andre faggruppers traditioner og fagsprog omkring behandlingsarbejde med børn og unge

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at kunne vurdere behandlingsindsats i forhold til problemstilling og kontekst for intervention
 • at formidle tværfagligt samarbejde omkring behandling af børn og unge

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne analysere og vurdere tværfagligt samarbejde omkring børn og unge
 • at kunne analysere og diskutere psykologens rolle i en samlet behandlingsindsats
 • at kunne analysere og diskutere sammenhængen mellem behandlingsindsats og almenpsykologi

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologrollen i behandling af børn og unge
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Psychologist Role in the Treatment of Children and Adolescents
ModulkodeKAPSY201516
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet