Personlighedsforstyrrelser

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter indføring i en eller flere centrale teoridannelser om personlighedsforstyrrelsers:

 • Ætiologi og patogenese
 • Fremtrædelse/symptomatologi
 • Psykiatrisk og psykologisk klassifikation, herunder evt. psykologisk assessment og interview
 • Psykologiske behandlingstiltag (herunder indikation for behandling samt kendskab til centrale begreber som f.eks. refleksionsniveau/mentalisering, overføring-modoverføring, forsvar, alliance, objektrelationer, konflikt/deficit)
 • Et almenpsykologisk fundament.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af personlighedsforstyrrelsers ætiologi, patogenese og fremtrædelse/symptomatologi
 • og forståelse af psykiatrisk og psykologisk klassifikation, herunder evt. psykologisk assessment og interview
 • og forståelse af psykologiske behandlingstiltag (herunder indikation for behandling og kendskab til centrale begreber som f.eks. refleksionsniveau/mentalisering, overføringmodoverføring, forsvar, alliance, objektrelationer, konflikt/deficit)
 • et almenpsykologisk fundament

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at identificere og klassificere personlighedsforstyrrelser og centrale problematikker, der knytter sig hertil
 • at vurdere og anvende centrale teorier og metoder inden for personlighedsforstyrrelsesområdet
 • at formidle relevant og forskningsbaseret viden om personlighedsforstyrrelser

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne foreslå psykologiske behandlingstiltag over for personlighedsforstyrrelser
 • selvstændigt at kunne igangsætte psykologisk vurdering og behandling af personlighedsforstyrrelser
 • at kunne redegøre for det almenpsykologiske fundament for teoridannelser om personlighedsforstyrrelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPersonlighedsforstyrrelser
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPersonality Disorders
ModulkodeKAPSY201515
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet