Kvalitativt praktikum

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • De kvalitative forskningsmetoders udvikling og aktuelle status
 • De kvalitative metoders anvendelsesområder og begrænsninger
 • Tilrettelæggelse af kvalitative undersøgelser af psykologiske processer
 • Teori om kvalitative forskningsmetoder
 • Metoder inden for interviewforskning, feltarbejde og dokumentanalyse

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af design af kvalitative forskningsprojekter
 • og forståelse af teori og metoder vedrørende kvalitative interview, feltarbejde og dokumentanalyse
 • og forståelse af analysemetoder i kvalitative studier
 • og forståelse af videnskabsteoretisk grundlag for kvalitative forskningsmetoder

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at arbejde med åbne og teoretisk styrede observationer af hverdagslivssituationer
 • at gennemføre et kvalitativt forskningsinterview, samt transskribere og reflektere over interviewprocessen
 • at udføre dokumentanalyse af dokumenter relevante for et udvalgt felt

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at reflektere over egen rolle i forskningsprocessen
 • at kunne udforme mindre rapporter på baggrund af kvalitative forskningsmetoder
 • selv at kunne stå for egen videre faglige udvikling inden for kvalitative forskningsmetoder

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitativt praktikum
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Practicum
ModulkodeKAPSY201514
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet