Anvendt neuropsykologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omhandler betydningen af hjernens funktionelle anatomi både i forhold til den raske hjerne og i tilfælde af forskellige forstyrrelser, der kan have afsæt i traumer eller degenerative sygdomme. Kurset tilsigter at give den studerende en bred indføring i anvendt klinisk neuropsykologi, samt en indføring i den kognitive neurovidenskab og dens metoder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • Og forståelse af det anatomiske grundlag der ligger bag forskellige kognitive funktioner, med fokus på mennesker
  • Og forståelse af de metoder der anvendes indenfor den kognitive neurovidenskab, samt deres begrænsninger
  • Og forståelse af de mest hyppige neuropsykologiske problemstillinger der mødes i praksis, suppleret med en række mere atypiske udtryk
  • Og forståelse af neuropsykologisk testning, samt patient visitation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at anvende videnskabelige metoder til undersøgelsen af neuropsykologiske problemstillinger, af såvel klinisk som af mere grundforskningsrelaterede art

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at styre psykologfagligt arbejde med inddragelse af anvendt neuropsykologi og/eller kognitiv neurovidenskab.
  • at kunne deltage i tværfagligt samarbejde omkring/med inddragelse af den anvendte neuropsykologi.
  • selv at kunne stå for egen videre faglige udvikling indenfor anvendt neuropsykologi og/eller kognitiv neurovidenskab

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt neuropsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: Højst 5 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Besvarelsen bedømmes af to bedømmere. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Neuropsychology
ModulkodeKAPSY201512
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet