Anvendt kulturpsykologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter teorier, metoder og forskningsresultater om kulturens rolle inden for et afgrænset psykologisk område. Kurset kan omfatte praksis i anvendt kulturpsykologi.

Læringsmål

Viden

  • og forståelse for samspillet mellem kultur og psyke igennem et overblik over forskellige teoretiske tilgange til kulturel psykologi
  • og kendskab til og forståelse for aktuel kulturpsykologisk forskning
  • anvendelsesmulighederne for kulturpsykologisk indsigt i psykologisk praksis

Færdigheder

  • kritisk at vurdere forskellige kulturpsykologiske tilgange og deres respektive videnskabsteoretiske baggrund
  • at formidle og anvende kulturpsykologiske tilgange og metoder på konkrete problemstillinger
  • at overføre viden fra kulturpsykologisk forskning på psykologiske anvendelsesområder

Kompetencer

  • at håndtere videnskabelige tekster om samspillet mellem kultur og psyke i en relevant teoretisk og metateoretisk sammenhæng og kunne evaluere dem kritisk
  • at kunne reflektere over forholdet mellem anvendt kulturpsykologisk forskning og andre psykologiske fagområder
  • at kunne identificere egne læringsbehov og egen faglig videreudvikling indenfor anvendt kulturpsykologi

Omfang og forventet arbejdsindsats

Sidetal: Højst 5 sider

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt kulturpsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Cultural Psychology
ModulkodeKAPSY201511
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.