Effektevaluering af policy-interventioner

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager afsæt i, at danske registerdata giver en unik mulighed for at gennemføre policy-evalueringer, hvorved det er muligt at vurdere offentlige politikker og interventioner og afdække om og i hvilken grad de virker. Modulet skal give de studerende analytiske og metodiske kompetencer til at evaluere effekterne og til at benytte kvasi-eksperimentelle metoder til at estimere dem. Der vil blive lagt vægt på metoder der aktuelt anvendes ved relevant evaluering udført af offentlige og private institutioner.

Læringsmål

Viden

  • Om det teoretiske fundament for policy evaluering.
  • Om metodiske værktøjer til at estimere effekten af polices.

 

Færdigheder

  • I at vurdere og belyse problemstillinger inden for policy evaluering på et fagligt højt niveau.
  • I at udvikle identifikationsstrategi for en given problemstilling.
  • I at anvende værktøjer til at teste effekten af policy programmer.
  • I at reflektere over styrker og svagheder ved forskellige analysemetoder til policy evaluering.

Kompetencer

  • Til at klargøre og håndtere komplekse data (register data) til brug for policy evaluering.
  • Til at udvælge og belyse centrale problemstillinger inden for policy evaluering med inddragelse af relevante begreber og teorier.
  • Til at estimere og fortolke kausale sammenhænge.
  • Til at analysere og diskutere effektestimater, herunder begrænsninger af de fundne effektestimater.

Undervisningsform

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, workshops og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEffektevaluering af policy-interventioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEfficiency Evaluation of Policy Interventions
ModulkodeKAPAS20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet