Arbejdsmarkeds- og teknologiforståelse

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med forløbet er, at give de studerende på kandidatuddannelsen viden om det arbejdsmarked, de selv kommer ud i efter dimission, herunder at give dem kompetencer til job- og praktiksøgning, synliggøre forskellige karriereveje og styrke deres forståelse af den rolle nye digitale teknologier spiller i forbindelse med relevante jobfunktioner, rekruttering, personalepolitik og karriereplanlægning inden for både den offentlige og private sektor. 

Læringsmål

Viden

  • Om det arbejdsmarked, de selv kommer ud i efter dimission og kendskab til forskellige karriereveje for tidligere kandidater i Politik & Administration, herunder med blik for både den offentlige og den private sektor, typiske og atypiske brancher, job og ansættelsesforhold. 
  • Om den rolle digitale teknologier spiller i forhold til arbejdsfunktioner, rekruttering, personalepolitik, netværksdannelse, karriereplanlægning og jobsøgning på samtidens arbejdsmarked for akademisk arbejdskraft.
  • Om de muligheder, der findes i forhold til støtte og rådgivning på universitetet i forhold til at få eksterne samarbejdspartnere, søge praktikstillinger og job både i Danmark og internationalt.

Færdigheder

  • I at identificere egne faglige, metodiske og personlige styrker og svagheder i forhold arbejdsmarkedet.
  • I at benytte digitale redskaber til jobsøgning og netværksdannelse.
  • I at fremstå professionelt, både i mundtlig og skriftlig kommunikation

Kompetencer

  • Til at forstå sig selv i forhold til arbejdsmarked, jobfunktioner samt jobsøgning.
  • Til karriereplanlægning og profilering. 

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer, øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarer til en arbejdsindsats på ca. 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArbejdsmarkeds- og teknologiforståelse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLabour Market and Technology
ModulkodeKAPAS20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet