Analyse af organisationer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at træne den studerende i at analysere en selvvalgt teoretisk eller empirisk problemstilling inden for analyse af organisationer. Der tages afsæt i henholdsvis klassiske, moderne og postmoderne organisationsteorier. Den studerende præsenteres endvidere for forskellige videnskabsteoretiske paradigmer og tilhørende videnskabelige undersøgelsesmetoder, som skal anvendes i forbindelse med projektarbejdet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange inden for organisationsteori.
  • at udvælge relevante og centrale videnskabsteoretiske metoder, som anvendes til at analysere organisationer teoretisk og praktisk.
  • centrale videnskabelige undersøgelsesmetoder.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge relevante teorier i forhold til at forstå og analysere en praktisk problemstilling inden for organisatoriske problemstillinger og på baggrund heraf argumentere for teoretisk forankrede løsningsforslag individuelt og i teams.
  • at kunne forholde sig analytisk og kritisk til organisatoriske problemstillinger.
  • at kunne anvende videnskabelige undersøgelsesmetoder til analyse af organisationer.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forstå organisatoriske problemer, og hvordan organisatoriske teorier kan bidrage til at forstå disse.
  • at designe metodiske tilgange til at undersøge centrale problemstillinger i organisationer.
  • selvstændigt kan tilrettelægge, gennemføre og formidle analyser af organisationer på et videnskabeligt grundlag.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse af organisationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis of Organisations
ModulkodeKAORS20202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet