Videregående strategi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne analysere, formulere og implementere/eksekvere strategi.

Modulet bygger videre på de klassiske temaer i strategi herunder inddrages perspektiver på: den strategiske kontekst, strategisk indhold og strategiprocesser. Derudover inddrages nyere perspektiver på strategi og post-moderne tilgange.

De studerende introduceres til tværparadigmatiske videnskabsteoretiske refleksioner i en strategisk kontekst.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange til videregående strategi.
  • centrale strategiske tilgange og kan identificere og reflektere over disse.
  • videregående strategi på et videnskabeligt grundlag og er i stand til at reflektere over dette.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at definere og forklare strategiske teorier, redskaber og metoder.
  • at forholde sig analytisk og kritisk til strategiske problemstillinger.
  • at opstille forståelser og løsningsmodeller inden for videregående strategi på baggrund af videnskabelig analyser.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for videregående strategi.
  • at designe metodiske tilgange til undersøgelse af centrale problemstillinger inden for videregående strategi i takt med, at de udvikler og ændrer sig.
  • at præsentere og diskutere praksisorienterede og videnskabelige problemstillinger inden for videregående strategi med forskellige målgrupper.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående strategi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Strategy
ModulkodeKAORS20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet