Økonomistyring i den offentlige sektor

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden om de forhold og udfordringer som er særlige ved den offentlige sektor. Modulet fokuserer på de seneste års udvikling og tilpasning af økonomistyringsværktøjer til den offentlige sektor.

Modulet behandler centrale emner som udviklingstendenser og perspektiver for ledelse og styring i den offentlige sektor, styringsparadigmer i den offentlige sektor. Endvidere beskæftiger modulet sig med styring af ressourceanvendelse og effektivitet, samt performance management, herunder mål- og resultatstyring og implementeringen af styringsmodeller i offentligt regi.

Læringsmål

Viden

  • har kendskab til evalueringer og styring af evalueringer.
  • har kendskab til brugerindflydelse og konsekvenserne af dette for styringen
  • har viden om kontraktstyring og bestiller-udfører modeller

Færdigheder

  • kan gennemskue relevansen af at indføre målstyring i organisationen
  • kan applicere best practice benchmarking i en offentlig organisation
  • kan udvælge de meste relevante modeller i forhold til den problemstilling den enkelte offentlige organisation står over for
  • kan analysere sig frem til baggrunden for en offentlig organisations styringsmæssige problemer
  • er i stand til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar med henblik på opkvalificeringen af controllere og ledere i den offentlige sektor

Kompetencer

  • kan redegøre for problematikkerne omkring styring i administrative fællesskaber
  • kan forklare hvordan lean accounting kan tilrettes til den offentlige sektor

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum, ligesom der forudsættes aktiv deltagelse i løsningen af semestrets undervisningscases.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring i den offentlige sektor.
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial management in the public sector
ModulkodeKAORS201616
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet