Praksismodul

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til praksisrelateret teori og praktisk formidlingsteknik. Modulet omfatter desuden et praksisforløb inden for det valgte fagområde, normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af studienævnet.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • centrale praksisrettede teorier og teknikker for det valgte fagområde
  • relevante formidlingsteknikker og metoder for fagområdet.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at planlægge og gennemføre projekter
  • at formidle projekter og praksisforløb under hensyntagen til kontekst og målgruppe

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at reflektere over og evaluere praksis- og formidlingsforløb
  • at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af praksis- og formidlingsforløb i relation til relevant teori.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodul
Prøveform
Skriftlig
En individuel intern prøve i Praksismodul i form af en eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold.
Eksamensporteføljen skal omfatte og behandle planlægning, gennemførelse og evaluering af
et formidlingsforløb i praksis. Den skriftlige redegørelse må højst være på 10 sider pr.
studerende.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Modul
ModulkodeKAMUS20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet