Profileringsfag 2

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have bestået modulet "Profileringsfag 1" for at kunne deltage i undervisningen i Profileringsfag 2.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående studier og undervisning i det under Profileringsfag 1 afgrænsede felt.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter på videregående niveau
  • centrale praksisformer, teknikker og metoder inden for profileringsfaget

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende adækvate teknikker sikkert.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at reflektere over og vælge relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse at prøven i Profileringsfag 1 er bestået forud for prøven i Profileringsfag 2.

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 2
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Ved prøven gennemfører, gennemgår og/eller fremlægger den studerende et opgivet materiale svarende til en varighed af maksimalt 10 minutter.
Forud for prøven afleveres skriftligt materiale (f.eks. arrangementer, nodeforlæg,
procesbeskrivelser) og/eller andet auditivt eller audiovisuelt materiale, der gennemgås til
prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate metoder, på
nuancering og på sikkerhed i formidling.
Normeret prøvetid: 20 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og bedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 2
ModulkodeKAMUS20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Placering på 2. eller 3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet