Musikanalyse, tydning og tolkning

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og studier i musikanalyse og analyseteori samt et skriftligt arbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • videregående og særligt afgrænsede musikanalytiske teorier og metoder.
  • teoretiske og metodiske problemstillinger inden for analyse af musik og lyd i kontekst.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • teoretiske og metodiske implikationer inden for analyse af musik og musikrelaterede forhold i kulturel, historisk og teknologisk belysning
  • musikalske fænomeners tekstuelle konstitution, diskursbestemte fremtrædelse og kontekstuelle relativitet inden for en afgrænset temaramme.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere og fortolke musikalske fænomener under inddragelse af kontekstuelle faktorer
  • at diskutere analytiske og metodiske implikationer på et musikvidenskabeligt grundlag.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at træffe og begrunde valg af teori, metode og forståelsesramme for behandlingen af afgrænsede musikalske eller musikrelaterede forhold og fænomener på et højt fagligt og videnskabeligt niveau
  • at inddrage genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i den videnskabelige beskæftigelse med musikalske fænomener i enhver kontekst.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikanalyse, tydning og tolkning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 7-dages hjemmeopgave. Emnet, der
vælges blandt et antal opgaver stillet af eksaminator, skal give den/de studerende mulighed
for at udfolde videregående færdighed i musikanalyse tydning og tolkning samt for at
reflektere over anvendte teoretiske synsvinkler og metodiske tilgange.
Fremstillingen må højst være på 12 sider for en studerende med tillæg af 8 sider for hver
yderligere studerende.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
hjemmeopgave.
Prøven bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Analysis, Reading and Interpretation
ModulkodeKAMUS20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet