Musik og kultur

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i kulturlivskundskab samt et kursus i musikantropologi og musiksociologi.

Der vejledes og undervises således i:

  • politik, ideologi og lovgivning der er medbestemmende for tidens musik- og kulturliv
  • organisationsformer og praksisser inden for musik- og kulturliv
  • musikantropologisk og musiksociologisk teori og metode

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • centrale lovgivningsmæssige og kulturpolitiske forhold og vilkår inden for samtidens musik- og kulturliv
  • centrale teorier og metoder indenfor musiksociologi og musikantropologi

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at anvende antropologiske og sociologiske metoder og teorier til at undersøge og redegøre for musik- og kulturlivsprojekter
  • at kunne vurdere og reflektere over problemstillinger, der knytter sig til musik- og kulturlivet

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at kunne anvende musikfaglige kundskaber og personlige samarbejdskompetencer til at fremlægge og forhandle konkrete musik- og kulturlivsprojekter
  • at evaluere og bidrage til udviklingen af nuværende og fremtidige musik- og kulturlivsprojekter. 

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og kultur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende.
Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelsen for modulet.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Culture
ModulkodeKAMUS20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet