Læreterapi: Individuel terapi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter videregående praktisk-terapeutisk træning i individuel musikterapi som læreterapi.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • egne terapeutressourcer og udviklingspotentialer i forhold til kommende arbejde som musikterapeut
  • korttidsterapi ud fra et psykodynamisk perspektiv

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at indgå i et korttids procesorienteret læreterapiforløb med autentisk materiale inden for læreterapiens gældende rammer
  • at anvende læreterapien til at reflektere over og arbejde med erfaringer med terapeutrollen fra tidligere undervisning, praksis og supervision
  • at reflektere over og integrere egne erfarings- og læringsprocesser så disse sættes i relation til en kommende musikterapeutidentitet (terapeutisk portefølje)
  • at anvende og reflektere over musikalske udtryksmidler i en musikterapeutisk ramme
  • at anvende relevant fagterminologi i forhold til at beskrive den læreterapeutiske proces

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne reflektere og formulere egne ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til en kommende musikterapeutidentite
  • at kunne anvende og integrere erfaringer fra læreterapien i forhold til fremtidigt arbejde med forskellige klientmålgrupper

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreterapi: Individuel terapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udarbejder en rapport over det individuelle musikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sin erfaringsproces med vægt på musikkens rolle, egne ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til en kommende musikterapeutidentitet og fremtidigt arbejde med forskellige klientmålgrupper
Sidetal: Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 3 sider og højst 5 sider.
Rapporten bedømmes af en intern eksaminator, der ikke er knyttet til studiet på anden vis.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining Therapy: Individual Therapy
ModulkodeKAMTP20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet