Metodevalgfag - Registre og forløbsanalyse

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Opnå videregående indsigt i den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse

Færdigheder

  • Kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser inden den aktuelle metode på et videregående plan
  • Kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode
  • Kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier

Kompetencer

  • Have evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetodevalgfag - Registre og forløbsanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Forløbet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af en projektrapport udarbejdet af den studerende, der bedømmes efter gældende karakterskala bestået med intern censur.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Methods Specialisation: Event History Analysis Applied to Longitudinal Administrative Data
ModulkodeKAKRI20139
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet