Spildesign & Gamification

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at kvalificere den studerende til at kunne indgå i analytiske og konstruerende situationer, hvor både klassisk game design, forstået som design og brug af game mekanikker inden for spil som domæne, såvel som gamification, forstået som brugen af spilelementer uden for spil som domæne, anvendes. 

I game design-delen arbejdes der med teoretiske og metodiske begreber og forståelsesrammer samt med konkrete værktøjer og designtilgange for derigennem at gøre deltageren i stand til at agere innovativt og kreativt i egen praksis i form af konceptualisering og udførsel af produkter og begivenheder, der gør brug af og ’spildesign’ og 'digitale spil’. I gamification-delen arbejdes der med, hvordan spilelementer og spilmekanikker realiseres uden for spil som domæne, fx i kontekst af hverdagens (fysiske) rum. I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for bl.a. forholdet mellem spil og leg, mekanik, æstetik og dynamikker ift. spil, såvel som adfærdsregulerende design via brug af spildesign og spilelementer.

Modulet tager udgangspunkt i et anvendelsesorienteret og brugercentreret perspektiv på feltet ’digitale spil’ og ‘gamification’ og giver et forskningsbaseret perspektiv på, hvordan deres anvendelse forstås og realiseres i forskellige situationer og kontekster.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om of forståelse af:

 • forholdet mellem spil og motivation ift. bruger- og spillertyper 

 • mekanik, dynamik og æstetik inden for spildesign, herunder spilgenrer og -kontekster 

 • forholdet mellem spil og leg og rammesætning af spil og leg i forhold til hverdagens kontekst 

 • adfærdsregulerende design og design af muligheder for handling  

 • forholdet mellem krop, sted, rum og digitale teknologier i kontekst af gamification

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

 • at mestre videnskabelige teorier og metoder samt designredskaber og –praksisser inden for spil design og gamification 

 • at anvende spilmekanismer i produktion og brug af forskelligartede spil med henblik på underholdning, kommunikation og læring 

 • at anvende IKT i analyse- og refleksionsprocesser af spil i hverdagens rum 

 • at indkredse, analysere og vurdere problemstillinger i relation til brugen af spilmekanismer i forskellige miljøer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af problemstillinger inden for spildesign og gamification 

 • selvstændigt at igangsætte, gennemføre, styre, udvikle, teste og evaluere opgaver inden for spildesign og gamification i forskellige situationer, herunder kritisk at vurdere spils og gamifications anvendelighed i de givne situationer 

 • at deltage aktivt i kollaborative processer omkring spildesign og gamification 

 • at indgå i gennemførslen af fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar med afsæt i egen faglighed ift. spildesign og gamification 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpildesign & Gamification
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelGame Design & Gamification
ModulkodeKAKDMVM2045
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet