Digital læring i professionelle kontekster

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes der teoretisk, metodisk og praktisk med tilrettelæggelse af digital læring i professionelle kontekster. Der arbejdes med forskellige læringsteoretiske og pædagogiske tilgange. Med politiske og organisatoriske processer. Betydningen af forskellige modaliteter for digital læring og undervisning. Med standarder og værktøjer til design af digital læring i professionelle kontekster. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • læringsteoretiske og pædagogiske tilgange til tilrettelæggelse og design af digital læring i professionelle kontekster

  • tilgangenes forskellige foki og forståelser, og hvad implikationerne af disse er i forhold til design. Herunder viden om og forståelse af organisatoriske og politiske processers betydning for digital læring i professionelle kontekster

  • forskellige modaliteters betydning for design og tilrettelæggelse af digital læring  

  • standarder og værktøjer i relation til design af digital læring i professionelle kontekster 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • mestre design af digitalt indhold til læringsforløb på et videnskabeligt reflekteret grundlag 

  • vurdere og vælge mellem forskellige læringsteoretiske og pædagogiske tilgange i relation til tilrettelæggelse og design af digital læring i professionelle kontekster 

  • vurdere og vælge mellem forskellige design- og interventionsmetoder til tilrettelæggelse og design af digital læring i professionelle kontekster 

  • designe læringsforløb baseret på analyse af organisatoriske og politiske processers, modalitet og læringsteoretisk grundlag 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at forestå design og designprocesser, samt tilrettelæggelse af digital læring i forskellige kontekster og i forskellige modaliteter 

  • at kunne agere professionelt, kritisk, refleksivt og på teoretisk informeret grundlag analysere, designe og tilrettelægge digital læring i professionelle kontekster 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigital læring i professionelle kontekster
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital learning in professionel context
ModulkodeKAKDMVM2033
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet