IT i sundhed – implementering, ibrugtagning og evaluering

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det danske sundhedsvæsen er blandt de mest digitaliserede i verden og digitale redskaber understøtter arbejdsgange på hospitaler, hos de praktiserende læger og i de kommunale sundhedstilbud, samtidig med at rammerne for hvordan sundhedsydelser leveres også flytter sig. Sundhedsvæsnet er nu også tilgængeligt på digitale platforme, apps, sundhedsportaler mv. I dette modul undersøger vi hvordan digitale teknologier ændrer leveringen af sundhedsydelser og hvilke udfordringer og muligheder det giver, både set fra de sundhedsprofessionelles perspektiv og fra borger- og patientperspektiv. Fokus er således på relationen mellem borger, teknologi og sundhedsvæsen. 

Modulet introducerer til sundhedsteknologi samt teorier og metoder til at forstå og analysere implementerings-, ibrugtagnings- og evalueringsprocesser med henblik på kunne overskue, planlægge og gennemføre sådanne processer. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teori og metode vedrørende implementering, ibrugtagning og evaluering af digitale sundhedsydelser 

  • forskellige typer af sundhedsteknologier 

  • at identificere, forholde sig til og reflektere over modulets specifikke videnskabelige grundlag, teori og metoder 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende de videnskabelige teorier og metoder i analysen af implementerings-, ibrugtagnings– og evalueringsprocesser 

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for feltet 

  • at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til feltet 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle undersøgelser af implementering- ibrugtagning- og evalueringsprocesser med henblik på at bidrage professionelt til konstruktiv anvendelse af sundhedsteknologi

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT i sundhed – implementering, ibrugtagning og evaluering
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelIT in health - implementation, commissioning and evaluation
ModulkodeKAKDMVM2031
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet