Medieproducer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der teoretisk, metodisk og praktisk med en medieproducers funktioner, fx design og konceptudvikling i relation til målgrupper, økonomistyring, finansiering af medieproduktioner samt manuskriptskrivning og pitching.  Hertil arbejdes der med organisation af medievirksomheder og medieindustrielle udviklingstendenser herunder distribution, rettigheder og mediejura. Den/de studerendes arbejde omsættes til audiovisuelle præsentationsformer, der indgår i eksaminationsgrundlaget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • kreativitet og koncepttænkning 

 • medieinstitutioner og medievirksomheder 

 • medieproducerens professionelle funktioner herunder markedsføring, økonomistyring og budgettering 

 • målgruppeforståelse 

 • rettigheder og mediejura 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • målgruppeanalysens metodik 

 • at mestre medieproduktets produktionsfaser, økonomistyring og budgettering. 

 • mediemarketing 

 • manuskriptskrivning 

 • pitching og audiovisuelle præsentationsformer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at styre tilrettelæggelsen af en audiovisuel produktion. 
 • at anvende og navigere i medieorganisatorisk og medieindustriel viden i professionelle sammenhænge

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproducer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet audiovisuel præsentationsform samt relevant argumentation herfor. 

Sidetal: Den skriftlige argumentation for den audiovisuelle præsentationsform må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe. 

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia producer
ModulkodeKAKDMVM2016
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA Valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet