Brugerstudier og informationspraksis

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet lærer den studerende, hvordan man studerer brugere og deres interaktion(er) med informations- og IKT-systemer i kontekst.

De studerende vil blive introduceret til forskellige stadier af brugerinddragelse, såvel som datadrevne forskningsmetoder til dataindsamling, behandling, analyse og visualisering i relation til områderne brugerundersøgelser og informationsadfærd. Dette inkluderer tilegnelse og anvendelse af viden om digital praksis, organisationskultur, digital kultur og kognitive, emotionelle aspekter i relation til enkeltpersoner, grupper og organisationer.

Akademisk vejledning vil blive tilbudt i forbindelse med det problemorienterede projektarbejde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • brugerstudier i kontekst og forståelse af metoder til brugerstudier og informationspraksis baseret på højeste internationale forskning 

  • kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling og -analyse  

  • videnskabelige problemstillinger i relation til brugerstudier og informationspraksis 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • på en faglig kvalificeret måde at kunne vurdere og vælge mellem informationsvidenskabelige empiriske metoder og undersøgelser med henblik på at tilrette og gennemføre brugerstudier 

  • at kunne generere designspecifikationer eller videnskabelig viden på baggrund af brugerstudier 

  • at mestre kvalitativ og kvantitativ dataanalyse og -metode til problemløsning 

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre brugerstudier og påtage sig professionelt ansvar over for brugere og samarbejdspartnere 

  • at kunne planlægge og styre samarbejds- og undersøgelsesprojekter, der er komplekse og uforudsigelige 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBrugerstudier og informationspraksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 10 sider og maximum 15 sider pr. studerende (dog maximum 20 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUser Studies and Information Behaviour
ModulkodeKAINFOS202D
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet