Latinamerika: Nutidige temaer og problematikker

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal give de studerende viden om nutidige latinamerikanske udviklingsproblematikker og udviklingsprocesser på det økonomiske, politiske, kulturelle og sociale område. Endvidere skal modulet give de studerende viden om sammenhængen mellem disse forhold og den internationale kontekst. Herigennem skal de studerende opnå evnen til under inddragelse af relevante teorier at analysere økonomiske, politiske, kulturelle og sociale forhold og processer i Latinamerika, og hvor-ledes disse påvirkes af udviklinger i det internationale system.

Indhold

  • Latinamerikas nutidige integration i globaliseringsprocesserne
  • politik, økonomi og kultur i det moderne Latinamerika
  • Brasiliens rolle i Sydamerika, Latinamerika og verden i en nutidig sammenhæng
  • latinamerikanske nutidige udviklingsstrategier
  • sociale bevægelser i det moderne Latinamerika
  • markedsforhold i det moderne Latinamerika.

 

Læringsmål

Viden

  • besidder viden om teorier og praksis inden for nutidige latinamerikanske temaer og problematikker og kan reflektere herover på et videnskabeligt grundlag
  • besidder grundlæggende viden om og forståelse af temaer inden for nutidige latinamerikanske temaer og problematikker og forskellige tilgan-ge til studiet af disse

Færdigheder

  • kan anvende sin viden inden for modulets fagområder til at udvælge teo-rier, der passer til det analytiske formål og samtidig forholde sig kritisk til disse teorier

Kompetencer

  • kan reflektere og argumentere på et videnskabeligt grundlag

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLatinamerika : Nutidige temaer og problematikker
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres ved en intern individuel skriftlig prøve. Prøven har form af en 48 timers hjemmeopgave, som indeholder spørgsmål inden for modulet. Besvarelsen må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLatin America: Contemporary Themes and Issues
ModulkodeKAINF201743
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale Forhold
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet