Kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspekti

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på samspillet mellem it og kompetence- og uddannelsesudvikling, set i globalt perspektiv. Uddannelse foregår i dag i en global ramme, kompetenceudvikling er en definerende aktivitet for organisationer og virksomheder nationalt som internationalt, og it er integreret i udvikling af kompetencer og uddannelser. Der afholdes kurser i kommunikation, kultur og globalisering; samt it, kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv. Dele af kurserne kan foregå på engelsk og modulet er tilrettelagt så det er muligt at følge fleksibelt, fx via videokonference og online dialoger, så det er muligt at følge samtidigt med eksempelvis et internationalt praktikforløb.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • kompetence- og uddannelsesudvikling i globalt perspektiv, herunder uddannelsessystemers diversitet,

  • kulturbegreber, globalisering og internationalisering, interkulturel kommunikation og medborgerskab,

  • it og teknologiforståelser i relation til globale uddannelses- og kompetenceudviklingsprocesser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier, metoder og redskaber,

  • at kunne identificere relevante problemstillinger i globale kontekster, der involverer samspil mellem it og uddannelses- og/eller kompetenceudviklingsprocesser,

  • at kunne tilrettelægge undersøgelser inden for området samt designe, vejlede, støtte og evaluere it-integrerende kompetence- og uddannelsesudvikling i en global kontekst,

  • at formidle forskningsbaseret viden, herunder i forskellige akademiske genrer og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og ikke-fagfæller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området it, kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv,

  • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde, samt styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter udvikling af nye løsningsmodeller,

  • på videnskabeligt niveau at kunne ind-tænke og inddrage konsekvenser af kulturel mangfoldighed og kompleksitet i relation til it, kompetence- og uddannelsesudvikling i institutioner og organisationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKompetence og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv
Prøveform
Skriftlig
Emnet for opgaven aftales på forhånd mellem den studerende og eksaminator. Opgavebesvarelsen skal være mellem 10 og 12 sider, ved flere studerende mindst 2 og højst 3 sider mere pr. ekstra studerende (dvs. v. to personer 12-15 sider, v. tre personer 14-18 sider, osv.). Der gives en karakter efter 7-trins skalaen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobal Perspectives on Competence and Educational Development
ModulkodeKAIIOL20169
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet