Interaktionsdesign (Specialiserings og Valgfag)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er centreret omkring samarbejde mellem relevante aktører (brugere og designere) og designprocesser i forhold til læring, videndeling, samarbejde og videns udvikling. Modulet har fokus på designmetoder og -processer, innovation og brugerinddragelse.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • begreber, teori og modeller om interaktionsdesign, herunder

  • designteori og designprocesser ift læring, videndeling, samarbejde og videns udvikling,

  • brugerinddragelse ift læring, videndeling, samarbejde og videns udvikling,

  • innovation og kreativitet ift læring, videndeling, samarbejde og videns udvikling.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at foretage vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder,

  • at kunne tilrettelægge og gennemføre designprocesser i relation til interaktionsdesign,

  • at kunne udarbejde for-analyser og vurdere brugernes behov og identificere relevante problemstillinger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • på videnskabeligt niveau at kunne analysere og vurdere interaktionsdesignprocessen som et fremadrettet lærings- og samarbejdsforløb med henblik på at fastholde en hensigtsmæssig progression,

  • at foretage valg om design og redesign i interaktionsdesign projekter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsdesign (Specialiserings- og Valgfag)
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i udarbejdelse af skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte undervisning i relation til modulet. Emnet aftales på forhånd mellem den af studienævnet udpegede fagansvarlige og den/de studerende. Sidetal: pr. studerende mindst 15 sider max 20 sider (max 30 sider ved individuel studerende).

Modulet kan afløses gennem tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal specificere hvilke og hvormange aktiviteter som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInteraction Design - Specialisation and elective module
ModulkodeKAIIOL20145
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet