Læreprocesser og samarbejdskontekster (metodeprojekt)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på lærerprocesser og samarbejdskontekster, der tager afsæt i de studerendes egne projekter, som skal have et empirisk afsæt og have et it-integrerende element. Der afholdes undervisningsseminar(er) inden for videnskabsteori, undersøgelses- og forskningsmetoder. De(n) studerende udarbejder et projekt inden for 7. semester temarammen (§7 Stk. 5) som skal integrere (del-elementer fra) de tre andre moduler på 7.semester, samt indbefatte kritisk refleksion af projektsamarbejdet med henblik på integration af de(n) studerendes opnåede erfaring.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teorier om lærerprocesser og samarbejdskontekster til uddannelses-, organisations- og virksomhedskontekster,

  • videnskabsteori og metode i relation til studier af lærerprocesser og samarbejdskontekster herunder anvendelsesmuligheder og videnskabsteoretiske forudsætninger for kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder i studie af it og læring.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge og gennemføre undersøgelser inden for læreprocesser i it-integrerende samarbejdskontekster,

  • at udarbejde problemformuleringer og hypoteser samt anvende disse i gennemførelse af projektarbejde inden for studier og forskning.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder,
  • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre et fagligt og tværfagligt problemorienteret projektsamarbejde,

  • på videnskabeligt niveau kunne foretage præcise iagttagelser, omsætte dem i tilsvarende beskrivelser og gennemføre valide analyser af it, læring og samarbejdskontekster gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreprocesser og samarbejdskontekster
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en diskussion mellem de(n) studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det udarbejdede skriftlige arbejde i formen: en projektrapport. Projektrapportens sidetal: pr. studerende mindst 15 sider max 20 sider (max 30 sider ved individuel studerende). Prøvetiden er normeret til 30 min. for den første studerende og 20 min. pr. gruppemedlem derefter (dvs 30 min. v. solister, 50 min. for to studerende og 70 min. for tre studerende osv.).
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Processes and Collaborative Contexts (method-project)
ModulkodeKAIIOL20143
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet