It-didaktisk design

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på udvikling af et it-didaktisk design af et konkret digitalt produkt, der skal udformes, afprøves og evalueres i en fortløbende (iterativ) proces og reflekteres og begrundes teoretisk. På dette modul er der fagligt og teoretisk fokus på it-didaktisk design, herunder introduktion til begreber indenfor it, læring og didaktik. Den metodiske ramme arbejder indenfor multimodale processer, interaktion og kommunikationsteori, samt introducerer til problem- og projektbaseret arbejde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • begreber og teorier indenfor it, læring og didaktik,

  • it-didaktisk design teori og metoder,

  • og forståelse af didaktisk design i relation til multimodalitet, interaktion og kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at udforme konkrete designs, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger,

  • at identificere, forholde sig til og reflektere over det videnskabelige og metodiske grundlag inden for feltet it-didaktisk design, herunder også problembaseret læringsmetoder (PBL),

  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til multimodalitet, interaktion, kommunikation og læring.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at gennemføre problembaseret projektarbejde indenfor it-integrende læringskontekster,

  • på et teoretisk og praktisk erfaringsgrundlag at udvikle, igangsætte og gennemføre it- didaktiske designprocesser med brugerinddragelse,

  • på videnskabeligt niveau og et teoretisk grundlag at kunne afprøve og evaluere it-didaktiske design.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-didaktisk design
Prøveform
Skriftlig
Prøven omfatter et it-didaktisk design af et konkret digitalt produkt, som udvikles ved kursets start og videreudvikles gennem kurset, samt en teoribaseret redegørelse herfor. Den skriftlige redegørelse må højst være på 10 sider, ved grupper højst 5 sider mere pr. ekstra studerende (dvs. v. to personer højst 15 sider, v. tre personer højst 20 sider, osv.). Der gives en samlet bedømmelse af design/læringsscenarie og den skriftlige redegørelse, som vægtes ligeligt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT and Designs for Learning
ModulkodeKAIIOL20141
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet