Oversigtsforløb i før-moderne historie før 1648

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan redegøre for og diskutere hovedtræk af dansk og europæisk historie i perioden før 1648.

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af dansk og europæisk historie fra oldtid til 1648.

Læringsmål

Viden

  • demonstere viden om (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk i periodens historie,

Færdigheder

  • identificere og argumentere for centrale forandringer i historien før 1648 og for sammenhænge mellem øko-nomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser,

 

Kompetencer

  • uddrage det væsentlige af en tekst og sammenfatte, diskutere og formidle pensumlitteraturen i en velstruk-tureret form.

Undervisningsform

Forelæsninger. Ud over forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOversigtsforløb i før-moderne historie før 1648
Prøveform
Mundtlig
Individuel, mundtlig evaluering med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Spørgsmålet skal kunne besvares på grundlag af pensum. Efter udlevering af spørgsmål har den studerende ½ times forberedelse med henblik på fremlæggelse. Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter, inklusiv votering.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSurvey Course in Danish and European before 1648
ModulkodeKAHIS20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 750 sider.