Visuel kultur

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • visuel kultur og visuel historie i de engelsksprogede lande, med vægt på perioden efter 1945 og den kulturelle betydning, som den teknologiske udvikling af billedmedierne har haft
 • billedanalytiske teorier og metoder
 • medieteorier og analysemetoder.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning i kombination med skriftlige opgaver og/eller mundtlige oplæg.

Læringsmål

Viden

 • indgående viden om udvalgte teorier om visuelle medier, visuelle kulturtekster/fænomener og om metoder til at analysere dem
 • viden om visuelle kulturer og deres historie og samspillet mellem billeddannelse og kulturhistorie
 • viden om forskellige medieteorier, billedteorier, samt visuelle teorier og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede billedfænomener
 • viden om et eller flere nutidige eller historiske visuelle tekst-/kulturfænomener, belyst gennem udvalgte teorier og analysemetoder.

Færdigheder

 • billedanalytiske metoder med særlig vægt på visuelle virkemidler
 • at anvende forskellige billed- og medieanalytiske metoder
 • at analysere forskellige kulturelle billeddannelser.

Kompetencer

 • at analysere, hvordan billedmedier fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
 • at analysere forholdet mellem billedfænomener og deres kulturelle forankring
 • at formidle viden om forskellige mediers karakteristika og funktion – herunder sammenhængen mellem medier og kultur.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuel kultur
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på engelsk i: Visuel kultur (Visual Culture).

Prøven har form af en individuel bunden skriftlig opgave (modulopgave) på baggrund af kursusundervisning. Modulopgaven kan bestå af flere adskilte delopgaver, hvoraf nogle kan være besvaret i selve kursusundervisningen.

Besvarelsen må normalt være på højst 10 sider.

Opgavebesvarelsen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Culture
ModulkodeKAENG209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet