Skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling i tilknytning til projektmodulet.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning og vejledning. Den sproglige vejledning knytter sig både til synopsismodulet på 8. semester og projektmodulet på 9. semester.

Læringsmål

Viden

  • forståelse af forskellige skriftlige og mundtlige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen
  • viden om adækvate formidlingsstrategier i forskellige former for faglig kommunikation.

Færdigheder

  • at udtrykke sig sikkert skriftligt og mundtligt på et korrekt, flydende samt idiomatisk og stilistisk adækvat engelsk
  • at udtrykke sig klart, velstruktureret og velargumenteret om faglige emner på engelsk på et avanceret akademisk niveau.

Kompetencer

  • at reflektere over og videreudvikle egen sproglig og kommunikativ kompetence på engelsk
  • at tilrettelægge og disponere skriftlig og mundtlig formidling af faglige emner optimalt i forhold til kommunikationssituationen.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i: Skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling (Written and Oral Communication).

Prøven aflægges samtidig med prøven i Projektmodulet.

Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen.

Projektrapporten og den mundtlige præstation skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer.

Ved omprøve, hvor prøven i Projektmodulet er bestået, er den normerede prøvetid 20 minutter. Inden omprøve gives den studerende mulighed for sproglig revision af projektrapporten.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten and Oral Communication
ModulkodeKAENG203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet