Kildeanalyse (historie)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
en studerende kan vurdere, vælge og anvende kilder i forhold til en given problemstilling. Ydermere kan den studerende reflektere metodisk over egen kildeudnyttelse.

Indhold
Formålet med dette modul er at støtte den studerendes arbejde med kilderne i modul L. Der lægges vægt på diskussion af kildegrundlag, -typer, -udvælgelse og -udnyttelse.

Læringsmål

Viden

  • kritisk vurdere og vælge kildetyper og konkrete kilder til belysning af en problemstilling,
  • anvende og tolke kilderne i forhold til problemstillingen
  • argumentere for og reflektere over den valgte analysestrategi.

Færdigheder

  • anvende og tolke kilderne i forhold til problemstillingen

Kompetencer

  • argumentere for og reflektere over den valgte analysestrategi

Undervisningsform

Workshop samt vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKildeanalyse (historie)
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig rapport, der udarbejdes individuelt.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSource analysis (History)
ModulkodeKAAHL202014
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på 500 sider. Dertil kommer det af den studerende fundne kildemateriale.