Videregående Menneskeret: Aktuelle problemstillinger og dilemmaer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssig og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Aktuelle menneskeretlige problemstillinger og dilemmaer, som eksempelvis vil kunne behandles i faget, tæller nedenstående eksempler. Underviserne forbeholder sig ret til at tage andre emner op, som er mere relevante og/eller aktuelle på undervisningstidspunktet:
  • Torturforbuddet, og hvad det betyder for Danmark
  • Børnekonventionen og behandlingen af børn i det danske retssystem
  • Håndtering af ”ghetto-problematikken” 
  • Maskeringsforbud
  • Forholdene under isolationsfængsling
  • Tvang i psykiatrien
  • Ligestilling for handicappede
  • Familiesammenføring for krigsflygtninge
  • Muhammedtegningerne og ytringsfriheden
  • ”Tålt ophold” i Danmark
  • Udvisning af kriminelle udlændinge
  • Lovgivningsteknisk udfordring af menneskerettigheder
  • Det danske formandskab i Europarådet og konsekvenserne for den europæiske menneskerettighedsdomstol
  • Menneskerettighedernes betydning for nationale retssystemer, for eksempel med henblik på straffeprocessen  

 

 • Overordnet indføring i menneskeretten:
  • Internationale menneskerettigheder som en del af folkeretten
  • FN’s regler og organisatoriske ramme om menneskerettigheder
  • Det europæiske menneskerettighedssystem og andre regionale systemer
  • ”Admissibilitetskriterier”: Betingelser for antagelse til realitetsbehandling af individuelle klager til menneskerettighedsorganer
  • Det retlige indhold af “statens positive forpligtelser” i gennemførelsen af menneskerettighederne, samt betydningen af ”Drittwirkung”
  • Staternes legitime adgang til begrænsninger af menneskerettighederne, herunder staternes skønsmargen (”margin of appreciation”)

Færdigheder

 • Håndtere indlæring via cases og workshops
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og praksis samt samspillet mellem de forskellige retskilder
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af menneskeretlige problemstillinger og fremkomme med begrundede forslag til løsninger
 • Redegøre for gældende ret samt kunne reflektere over indholdet i de danske regler
 • Anvende gældende ret på konkrete sager/cases

Kompetencer

 • Identificere og diskutere relevante menneskeretlige problemer
 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for teori, reglernes indhold og gældende ret
 • Anvende juridisk metode på cases og fremkomme med begrundede forslag til løsninger
 • Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne
 • Forstå relevant praksis fra administrative organer og domstole
 • Kvalificere samspillet mellem nationale og internationale regler
 • Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • Arbejde individuelt og i fælleskab og med metoder og materiale, der reflekterer arbejdshverdagen hos de forskellige retsaktører i Danmark

Undervisningsform

 • Workshops
 • Studiegrupper/ diskussionssessions
 • Selvstændigt projektforløb

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående Menneskeret: Aktuelle problemstillinger og dilemmaer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Miniprojekt må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Formålet med faget er at give de studerende praktisk anvendelig viden om aktuelle problemer og dilemmaer hvad angår menneskerettigheder. De studerende forventes aktivt at deltage i de enkelte lektioner, der veksler mellem cases, workshops, fælles diskussionsfora, og forelæsningstilgang. Såfremt der opnås tilstrækkelige midler, vil der blive arrangeret en studietur til relevante ministerier og organisationer i København
 • Faget er samlæst med 8. semester jura

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Human Rights Law: Contemporary issues and dilemmas
ModulkodeKA-JU-13-S43
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Folkeret, Hans Reitzels Forlag, 2017, kapitel 16
 • Udvalgte videnskabelige artikler
 • Udvalgte domme og afgørelser
 • Relevant lovgivning med forarbejder
 • Cases og andet online materiale

Der undervises på dansk, men domme og andre retskilder og andet materiale på engelsk vil i noget omfang blive inddraget. De studerende forventes at kunne tilegne sig indholdet af sådanne engelske kilder